I. Quy định và hình thức thanh toán:

Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng trước khi giao hàng.

Vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng hoặc hotline: 1800-6711 (Ms. Hồng)

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin thanh toán thuận tiện nhất đến khách hàng.

Đối Tác