DỰ ÁN SUN GROUP

Dự án : Lắp máy hút ẩm cho hệ thống khách sạn
Chủ đầu tư : Ban Quản Lý Tập đoàn Sungroup
Địa điểm : Sapa, Đà Nẳng, Phú Quốc
Thời gian : 10/2016 - 06/2018
Hạng mục : Máy hút ẩm Harison model HD-45B, HD-150B, HD-192B
Nội dung : Xử lý ẩm khu vực cáp treo, nhà ăn, khách sạn, phòng tranh

Đối Tác