KHO BẢO QUẢN LINH KIỆN ĐIỆN TỬ SAMSUNG

Dự án : Kho bảo quản linh kiện điện tử
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV)
Địa điểm : KCN Yên Phong, Yên Phong, Bắc Ninh
Thời gian : 2015 - 2018
Hạng mục : Tư vấn và thiết kế hệ thống xử lý ẩm cho phòng sản xuất và bảo quản linh kiện.

Các dự án liên quan
Đối Tác