NHÀ KHO LOGISTIC TBS GROUP

Dự án : Logistic TBS Group
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình
Địa điểm : Bình Dương, An Giang, Kiên Giang
Thời gian : 2015 - 2018
Hạng mục : Tư vấn và cung cấp thiết bị máy hút ẩm Harison, model HD-504PS

Đối Tác