NHÀ KHO NGOẠI QUAN NAM TÂN UYÊN U.I – GIAI ĐOẠN ( KHO 1, 2 ,3 ,4 ,5)

Dự án : Nhà kho ngoại quan Nam Tân Uyên – Giai đoạn ( Kho 1, 2 ,3 ,4 ,5)
Chủ đầu tư     : Công ty Cổ phần Xây dựng U&I (Unicons)
Địa điểm       : KCN Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương
Thời gian       : 10/2017 - 12/2017
Hạng mục : Tư vấn thiết kế và cung cấp thiết bị nhà kho, model HD-192PS

Đối Tác