CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NỘI BỘ TẠI CÔNG TY ENCO

20:02:5201/07/2018

Ngày 08/07/2017 vừa qua, ENCO tổ chức chương trình đào tạo nội bộ dành riêng cho bộ phận kinh doanh về “Ứng dụng công nghệ xử lý ẩm và ứng dụng máy hút ẩm Harison vào thực tiễn”.

➤ Với phương châm không ngừng nâng cao kỹ năng chuyên môn cho nhân sự để tư vấn cho khách hàng các sản phẩm phù hợp và tiết kiệm chi phí tối đa có thể.
➤ Phụ trách chính đào tạo tại sự kiện, Ông Nguyễn Minh Thái (Mr. Justin) – Giám đốc khu vực của Tập đoàn NAAV/Chủ tịch HĐTV ENCO – Đồng tác giả cuốn sách "Kỹ thuật xử lý ẩm" đã có nhiều chia sẻ ý nghĩa và bổ ích.

Đối Tác