I. Chính sách bảo hành – bảo trì: 

+ Thời hạn bảo hành: ENCO sẽ bảo hành sản phẩm do ENCO cung cấp trong vòng 12 tháng/24 tháng theo từng sản phẩm cụ thể kể từ ngày được quy định cụ thể trên phiếu bảo hành. 

+ Hoạt động bảo hành: 

+ Bảo hành tận nơi: trong suốt thời gian bảo hành, nếu phát hiện ra thiết bị có trục trặc, khách hàng thông báo ngay cho ENCO. ENCO sẽ tiến hành thực hiện chế độ bảo hành  phù hợp với từng loại sản phẩm được quy định rõ trong Phiếu Bảo Hành đi kèm 

+ Bảo hành tại trung tâm ENCO: bảo hành sản phẩm tại ENCO trong vòng 03 -05 ngày làm việc.

Đối Tác